Σχέδιο Νόμου για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών ( εξετάσεις οδήγησης )

drive.google.com/open?id=1-09vsZLsZ8jJEkiYBWn4RFkqAZWA8Svs

 

Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 χρόνων.

www.drivenews.gr/archives/3616

Οχήματα σχολής